ksiaaka naszych marzen


 

1 33 22

Uczniowie klas I – III gimnazjum  po raz drugi wzięli udział w szkolnym konkursie „Mistrz Savoir –Vivre”. Konkurs dotyczył m.in. relacji koleżeńskich, właściwego zachowania się w restauracji oraz ubioru na różne okazje. Zwycięzcami o takiej samej liczbie zdobytych punktów zostali  Oliwia Maroszek i Bartosz Pawłowski z klasy III. Serdecznie gratulujemy!

24 marca w Zespole Szkół w Dębnicy odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy dla klas I-III „Polubić czytanie”. Naszą szkołę reprezentowało siedmioro uczniów: Jakub Krakowski, Kacper Pawlik i Kacper Robotnikowski z klasy II a, Kacper Krakowski i Maksymilian Szczypkowski z klasy II b oraz Martyna Sówka i Bartłomiej Łuczak z klasy III. Uczestnicy rozwiązując test potwierdzili znajomość tekstów wybranych utworów: „Karolcia”, „Bunia” oraz „Nasza mama czarodziejka” i informacje o twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie doskonale. Każdy uczeń otrzymał podziękowanie za udział i drobny upominek. Uczeń klasy III Bartłomiej Łuczak zajął III miejsce tracąc do miejsca drugiego tylko jeden punkt. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do czytania.


A.Ł.

Na nadejście wiosny przygotowywaliśmy się kilka dni. Zgodnie z tradycją, 21 marca, świętowaliśmy jej przyjście. Tego dnia każdy uczeń naszej szkoły ubrany był w wielobarwny strój. Obchody Dnia Wiosny zostały podzielone na dwie części. Pierwszą z nich były gry, zabawy, quiz w języku angielskim i niemieckim: uczniowie wszystkich klas mogli sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności z języków obcych. Dużo śmiechu i głośny doping można było usłyszeć podczas zabaw zespołowych, m. in. podczas  układania puzzli – flag państw w jak najkrótszym czasie. Zabawy zostały przygotowane przez nauczycieli języków obcych. W drugiej części spotkania wszyscy uczniowie wyruszyli w barwnym korowodzie na Osiedlę Przyroda, aby spalić marzannę, którą wykonała p. Agnieszka  Łuczak. Po jej spaleniu, w radosnych i wiosennych nastrojach, wróciliśmy do szkoły, a  parking szkolny zamieniliśmy w wiosenny obrazek narysowany kolorową kredą.

SU

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku wpłat za wydane dzieciom obiady należy dokonywać na konto:

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Plac Powstańców Wielkopolskich 2

63 – 421 Przygodzice

ING Bank Śląski

29 1050 1201 1000 0024 2870 3561

z podaniem

1. Imienia i nazwiska dziecka

2. Nazwy placówki (tu. Zespół Szkół w Przygodzicach)

3. Rodzaj odpłatności (tu. obiad)

4. Miesiąca, za który dokonywana jest płatność

W dniu 23 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Przygodzicach odbyły się eliminacje gminne XL Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Przygodzice. Naszą szkołę reprezentowali:
Szkoła Podstawowa: Amelia Matusiak, Marcel Gryglewski, Jakub Szombara i Mikołaj Walczybok;
Gimnazjum: Wiktoria Grzesiak, Ewelina Lewandowska, Szymon Biały, Bartosz Pawłowski i Hubert Pietrzykowski.
Do kolejnego etapu turnieju dostał się uczeń kl. III gimnazjum - Bartosz Pawłowski.
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w turnieju a Bartkowi gratulujemy i życzymy sukcesu w etapie powiatowym.

Podsumowana została VII edycja Konkursu Poetyckiego im. Fryderyka Chopina w IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad tym konkursem objęło Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Rozstrzygnięcie odbyło się w dniu 22 marca 2017 r.
Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach wiekowych i dwóch kategoriach tematycznych – za wiersz inspirowany muzyką i biografią Chopina oraz za wiersz o tematyce dowolnej.
Wiersze Oliwii Maroszek z klasy III gimnazjum zachwyciły jury tegorocznej edycji tego Konkursu. Nasza gimnazjalistka zdobyła Wyróżnienie Sekretarza Konkursu. Wiersze ,,Przeciwności losu” i ,,Szacunek” ujęły komisję swoją formą i treścią.

Szkolne Rekolekcje wielkopostne pod hasłem: „Bądźmy świadkami Chrystusa” prowadził w tym roku ks. Adam Kraska. Nauki  rekolekcyjne odbywały się w dwóch grupach wiekowych: „0” – V oraz VI i I-III G. każdy dzień rozpoczynał się Mszą Świętą w parafialnym kościele, podczas której uczniowie czytali Czytanie, śpiewali psalm oraz modlitwę powszechną. Następnie najmłodsze dzieci wyjechały z wychowawcami do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek do Ostrzeszowa, gdzie pod okiem sióstr i nauczycieli  uczestniczyły  w warsztatach, w ramach których wcieliły się w role średniowiecznych skrybów, pisząc prawdziwym gęsim piórem i atramentem swoje inicjały, imiona i nazwiska. Pozostali uczniowie  powracali do szkoły, aby brać udział w dalszych spotkaniach rekolekcyjnych. Ks. Adam przygotował dla każdej z grup nauki, w których podkreślił znaczenie Dekalogu w codziennym życiu każdego z nas oraz rzucił nowe spojrzenie na sakrament pokuty i pojednania. Każda nauka poparta była Słowami Pisma Świętego, wzbogacona interesującym filmem i piosenkami, których nauczyła dzieci Pani Małgosia. Uczniowie chętnie zgłaszali się do zadań, które były dla nich przygotowane, widać było ich zaangażowanie i entuzjazm. Na zakończenie uczniowie podziękowali ks. Adamowi za ciekawe spotkania naznaczone nie tylko powagą, ale też dobrym humorem, czasem żartem i przyjaznym uśmiechem.

Szanowni Rodzice!
Od 23 marca br.rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 7 kwietnia 2017r.
Zapraszamy!

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej


Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017  r. poz.  59) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.


 Szanowni Rodzice!

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Przygodzicach do klasy pierwszej należy dokonać od 15 marca do 31 marca 2017 r.
Od 3 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszenie lub złożenie wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do klasy I przyjmowane będą:


1. z urzędu – dzieci zamieszkałe obwodzie szkoły;
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.


 
Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Rodzice uczniów Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przygodzicach, korzystających z obiadów w stołówce powinni, dokonując wpłat za obiady swojego dziecka w tytule przelewu wpisać:

1. Imię i nazwisko dziecka.

2. Nazwę placówki (tu. Zespół Szkół w Przygodzicach)

3. Rodzaj odpłatności (tu: obiad).

4. Miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Przygodzicach

ul. Wysocka 2
63-421 Przygodzice

NIP: 622-22-38-432
Kontakt ze szkołą:
Szkoła Podstawowa
tel./fax. 62-592 70 05
e-mail: spprzygodzice@poczta.fm

Gimnazjum
tel./fax. 62-592 67 00
e-mail: gimprzygodzice@poczta.fm
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies