ksiaaka naszych marzen


 

1 33 22

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy, aby tegoroczne wakacje były udane, pogodne i bezpieczne. Niech to będą wakacje pełne fantastycznych przeżyć, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży. Dużo słońca i uśmiechu na każdy dzień.

Na Góreczniku


Chętni uczniowie wraz z opiekunami 26 czerwca  wyruszyli na pieszą wycieczkę  do Rodzinnego Parku Przygód Górecznik - to obiekt rozciągający się wzdłuż granicy terenów objętych ochroną Natura 2000 nad stawem Górecznik. Tam p. Renata – przewodnik naszej grupy zaprowadziła nas  na ścieżkę, która  jest integralną częścią komplekksu „Górecznik – Mini ZOO”, a następnie udaliśmy się do Rodzinnego Parku Przygód i Edukacji Górecznik. Dzieci zwiedziły Domek Bajek,  poznały niezwykle fascynujący świat owadów, odkryły, jakie tajemnice skrywa w sobie las i ciekawe informacje na temat zwierząt mieszkających w mini ZOO. Był też czas, by skorzystać z atrakcji placu zabaw. Na koniec był czas na posiłek. Dzieci pierwsze dni wakacji  spędziły na zabawie połączonej z edukacją.


Nad stawami.


Przygotowani i wyposażeni w lornetki, lupy i aparat fotograficzny, kolejnego dnia czyli 27 czerwca uczniowie wyruszyli na wycieczkę nad okoliczne stawy. Trasa prowadziła przez rezerwat ornitologiczny, co było wspaniałą okazją do poznania jego tajemnic. Wykorzystując lornetki, dzieci mogły przyjrzeć się ptactwu wodnemu. Obserwowano również gatunki roślin występujących nad stawami. Dzieci rozpoznawały i nazywały oglądane okazy, wykorzystując wiedzę o faunie i florze w Dolinie Baryczy, którą zdobyły wcześniej na lekcjach. Obserwacje przyrody dostarczyły dzieciom wiele wrażeń. Były okazją do zdobycia nowych wiadomości i utrwalenia tych, już wcześniej poznanych. Uczniowie  mogli podglądać wiele z 270 gatunków ptaków występujących w Dolinie Baryczy m.in. gęsi gęgawy, perkozy, kaczki, bociany czy łabędzie nieme oraz zobaczyć rośliny wodne i lądowo-wodne w miejscu ich naturalnego występowania. Na koniec oczywiście był piknik na świeżym powietrzu. Takie wycieczki z pewnością dostarczają dzieciom wiele wrażeń.


         Makieta Doliny Baryczy, gry i zabawy sportowe.


Makieta „Doliny Baryczy” była  podsumowaniem dwudniowych wycieczek, ta działalność konstrukcyjna z wykorzystaniem różnych materiałów, przypadła bardzo dzieciom do gustu. Pracowały z wielkim zapałem i powstało piękne dzieła. W ostatnim dniu naszego spotkania  28 czerwca odbyły się także gry i zabawy sportowe, min. rozgrywki piłki nożnej, ręcznej  i inne konkurencje sprawnościowe,  były tym na co czekały te dzieci, które uwielbiają czas wolny spędzać w ruchu.
                                                                                  

Koordynator projektu Beata Włodarczyk

23 czerwca 2017 roku w klasach (0, I - III) i w hali sportowej Zespołu Szkół w Przygodzicach odbyła się uroczystość zakończenia  roku szkolnego 2016/2017. Wzięli w niej udział uczniowie klas 0, I - III, IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły. Galę zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Przygodzice - pan K. Rasiak, Proboszcz Parafii NMP w Przygodzicach - ksiądz kanonik M. Taisner, Dyrektor GOK - pan R. Kaczmarek, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice - pani M. Pietrzak, Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca "Przygodzice" - pan Z. Paszkowski, Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach - pani Regina Łuba, przewodniczące Rad Rodziców obu szkół – panie B. Beker i M. Misiek.
Na początku uroczystości wręczono świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas IV – VI, po nich nagrodzono uczniów klas I - II G. Kolejna  część uroczystości poświęcona została tegorocznym Absolwentom. Po raz ostatni już dyrektor szkoły p. Anna Zydorowicz dokonała oceny osiągnięć uczniów klasy III G, następnie wręczono świadectwa, a wyróżnionym  uczniom nagrody, statuetki, podziękowania. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy IIIG; były kwiaty, wzruszenia, ale pozostała pamięć.

Dnia 19 czerwca br. odbyło się spotkanie uczestników ogłoszonego w styczniu w Gminie Przygodzice konkursu Moja wieś na starej fotografii, którego celem było pozyskanie i wystawienie jak największej ilości fotografii przedstawiających obrazy wsi, ludzi i wydarzeń do roku 1980. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami: paniami I. Czechak, p. I. Kempą, p. A. Kulą, P. Sołtysiak i A. Łuczak zgromadziły i wystawiły ponad 130 starych fotografii upamiętniających zwyczaje i wydarzenia wsi, organizowane przede wszystkim przez samych mieszkańców Przygodzic  jak i różne instytucje, w tym także szkołę. Wiele z tych fotografii to także obrazy prywatnych uroczystości rodzin, których członkowie udostępnili materiały na potrzeby wystawy. Wystawa pamiątkowych zdjęć miała miejsce w holu Szkoły Podstawowej w dniach: od 17 kwietnia do 16 maja br. i została oceniona przez Jury Konkursu. Wyniki konkursu zostały zaprezentowane w poniedziałek – 19 czerwca w ramach sesji Rady Gminy.
Nasza szkolna wystawa Moja wieś Przygodzice na starej fotografii, która spełniła obowiązujące regulaminowe kryteria i miała swoją niepowtarzalną prezentację zwróciła uwagę Jury Konkursu, które przyznało Zespołowi Szkół w Przygodzicach - II miejsce w Gminie Przygodzice. Nagrodą dla obu szkół wchodzących w skład Zespołu jest aparat fotograficzny z kartą pamięci, który zostanie wykorzystany do dalszego upamiętniania szkolnych i miejscowych wydarzeń.
Dyrekcja Zespołu Szkół w Przygodzicach, Nauczyciele oraz Uczniowie składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom (głównie mieszkańcom naszej miejscowości), które dobrowolnie udostępniły rodzinne pamiątki.
Za ofiarowane zdjęcia dziękujemy: p. Wacławowi Kieremkampt, p. Zenonowi Walczakowi, p. Teresie Jakubczak, p. Marii Robotnikowskiej, p. Grzegorzowi Słowińskiemu, p. Edmundowi Radziszewskiemu, p. Jolancie Daros, p. Bożenie Krakowskiej, p. Mieczysławie Szczypkowskiej, p.Alicji Józefiak, p. Czesławowi Grzeszczykowi, p. Teresie Wojcieszak, p. Zdzisławowi Szyszce, państwu Sperling, państwu Alinie i Lechowi Węgrzynowskim, państwu Marii i Ferdynandowi Magdańskim.

Aby nasi uczniowie byli bezpieczni w każdej sytuacji, od wielu lat prowadzona jest w szkole akcja - „BEZPIECZNE  LATO”.  
W ramach tej akcji - 19.06.2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas 0-VI z pracownikiem Komisariatu Policji w Przygodzicach. Przedstawiciel Policji podsumował wiadomości uczniów dotyczące bezpieczeństwa. W czasie spotkania odbyło się również rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu BRD „Jestem bezpieczny” dla klas I-III. Konkurs przygotowała i przeprowadziła Izabela Kempa. Policjant pogratulował zwycięzcom i dokonał wręczenia dyplomów oraz nagród.
I miejsce zajęła Blanka Zadrożna z kl IIa, II miejsce – Aleksandra Kubiak z kl IIa oraz III miejsce – Aleksander Marcinkowski z kl IIb.
Podsumowano również wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego „Bawię się bezpiecznie” dla uczniów I etapu edukacyjnego. Gratulujemy!


I.K.

Zakończyły się drugie warsztaty praktycznych ćwiczeń w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbywają się w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR) pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szkoleniach prowadzonych przez p.Izabelę Kempę brały udział dzieci z klas I-III. Dzieci utrwaliły swoje umiejętności poznane podczas pierwszych spotkań. Potrafią prawidłowo wezwać pomoc oraz udzielić, w miarę swoich możliwości, pierwszej pomocy poszkodowanej osobie w przypadku utraty przytomności. Podczas ćwiczeń praktycznych, bardzo pomocni okazali się uczniowie gimnazjum, którzy aktywnie wspomagali prowadzącą szkolenie.  Pomagali swoim młodszym kolegom prawidłowo wykonywać czynności ratownicze.
Dzieci, które uczestniczyły w ćwiczeniach w bieżącym roku szkolnym, otrzymają specjalne hologramy potwierdzające ukończenie szkolenia. Znaczki te będą umieszczone na szkolnym świadectwie.

Dnia 14.06.2017r. uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w Gminnym konkursie Ortograficznym o Puchar Wójta Gminy Przygodzice. Drużyna  w składzie: Maja Stawicka, Łukasz Lewandowski i Filip Walczybok dzielnie walczyła o laur zwycięstwa. I ...udało się! Osobą, która popełniła najmniej błędów wśród uczniów z całej gminy, okazała się Maja. Została Mistrzem Ortografii, zdobywając złote pióro wójta gminy. Gratulujemy.

12 czerwca 2017 r. w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie XIX edycji konkursu ortograficznego ,,Mistrz Ortografii”. Jest to jeden z najstarszych w naszym powiecie konkursów sprawdzających wiedzę ortograficzną i interpunkcyjną uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zmagania z polską ortografią i interpunkcją odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Objęcie Patronatem Honorowym przez Radę Języka Polskiego przy PAN  w Warszawie podnosi rangę i prestiż konkursu i na pewno zachęca uczniów i nauczycieli do licznego udziału w przedsięwzięciu. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego dyktanda, międzyszkolnego testu ortograficzno-interpunkcyjnego oraz finałowego dyktanda. Jedną z finalistek tegorocznej edycji konkursu jest nasza gimnazjalistka – Ewelina Lewandowska. Trzecioklasistka znalazła się w ścisłym gronie zaledwie kilku  uczniów z całego powiatu, którzy najlepiej poradzili sobie z testem i dyktandami przygotowanymi  przez komisję konkursową. Naszej finalistce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów już w szkole ponadgimnazjalnej.

W dniu 14 maja w Nadleśnictwie Antonin odbył się finał konkursu „Spotkajmy się na leśnym szlaku”. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu trasy turystyczno-przyrodniczej z opisaniem kolejnych przystanków zwiedzania. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Maja Janoś, Aleksandra Wróbel i Amelia Matusiak. Praca przygotowana przez nasze uczennice zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

W dniu 13 maja 2017r. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej pojechali na wycieczkę przyrodniczą. Poznaliśmy etapy segregacji odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Olszowa k. Kępna. Każdy uczeń miał okazję spróbować swoich sił na ręcznej zgniatarce butelek PET, dotknąć plastikowych granulatów wytwarzanych w zakładach recyklingowych oraz sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na ścieżce edukacyjnej. Chłopców jak zwykle najbardziej interesowały duże maszyny typu koparka.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Nadleśnictwo Antonin, w którym zwiedziliśmy Izbę Edukacyjną „Ogrodówka” i wyruszyliśmy w teren poznać sekrety Rezerwatu Wydymacz. Spotkanie zakończyło się zjedzeniem pysznych lodów, za przygotowanie których serdecznie dziękujemy rodzicom.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Przygodzicach

ul. Wysocka 2
63-421 Przygodzice

NIP: 622-22-38-432
Kontakt ze szkołą:
Szkoła Podstawowa
tel./fax. 62-592 70 05
e-mail: spprzygodzice@poczta.fm

Gimnazjum
tel./fax. 62-592 67 00
e-mail: gimprzygodzice@poczta.fm
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies