1 33 22

W środę 13 listopada obejrzeliśmy występ naszych kolegów i koleżanek z Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach pt. ,,Jesień w sadzie i  lesie’’. Zaprezentowane wiersze, piosenki oraz tańce były doskonałą okazją, by utrwalić cechy charakterystyczne aktualnej pory roku oraz zdobyte podczas spacerów ,wycieczek oraz zajęć wiadomości . Była też wspólna integracyjna zabawa oraz pamiątkowe zdjęcie.
Dziękujemy dyrektor przedszkola mgr R. Łubie oraz wychowawczyni grupy p. Anecie Radajewskiej za zaproszenie, a Jeżykom za wspaniały występ.

A.M.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w piątek 8 listopada br. młodzież klas VI-VIII przedstawiła apel upamiętniający 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wstępie o godz.11.11 uczniowie i nauczyciele wspólnie odśpiewali wszystkie zwrotki hymnu polskiego, biorąc tym samym udział, wraz z blisko 20. tysiącami polskich szkół, w ogólnopolskiej akcji MEN „Szkoła do hymnu”.
W czasie apelu występujący przypomnieli wszystkim znaczenie, symbolikę oraz historię Święta Niepodległości. Uroczystość uświetniły występy wokalno-instrumentalne uczniów. Zebrani mogli również obejrzeć niezwykłą i wzruszającą prezentację multimedialną ukazującą w przystępny sposób historię ojczystą, od powstania państwa poprzez utratę i odzyskanie niepodległości, aż po czasy współczesne.  

A.K.

Ślubuję!

W czwartek 7 listopada br. w naszej szkole miało miejsce bardzo podniosłe wydarzenie. Pierwszoklasiści w obecności zaproszonych gości, pani dyrektor, grona pedagogicznego, rodziców oraz koleżanek i kolegów, uroczyście zostali włączeni w poczet uczniów. Najmłodsi składając przysięgę na sztandar szkoły ślubowali być dobrymi uczniami i wzorowo wypełniać swoje obowiązki w bardzo ważnym dla społeczności szkolnej dniu –  rocznicy nadania naszej placówce imienia „Orła Białego”. Dwudziestu siedmiu pierwszoklasistów wprowadziła na salę Maskotka Orła Białego. Zanim jednak nastąpiło ślubowanie, uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który tematyką nawiązywał do zbliżającej się ważnej w historii naszej Ojczyzny daty – 11 listopada. Drama pt.: „Niepodległa” odegrana przez pierwszoklasistów przy współudziale starszych koleżanek i kolegów  wzbudziła wiele emocji wśród dzieci i dorosłych. Młodzi aktorzy wspaniale wczuli się w odgrywane role, ukazując swoje artystyczne zdolności. Przedstawienie stało się dla nich oraz dla wszystkich zebranych żywą lekcją historii.
Po tej części występu, aktu pasowania na ucznia dokonała dyrektor szkoły – Anna Zydorowicz. Tym samym dzieci z klas pierwszych zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach. Potwierdzeniem tego aktu było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz legitymacji szkolnych. Nie obyło się również bez upominków od zaproszonych gości oraz rodziców, którzy wśród wielu prezentów dla dzieci ufundowali również dywan i zegar ścienny. Rodzice podziękowali pani dyrektor oraz wychowawcom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości. Na zakończenie przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie. Następnie rodzice pierwszoklasistów zaprosili wszystkich przybyłych na poczęstunek.
Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować rodzicom oraz  gościom za podarowane upominki do klas, znakomitą współpracę oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Wychowawczynie  klasy Ia i Ib

6 listopada 2019 r. w Publicznym Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach odbył się Gminny Przegląd Recytatorski ,,W barwach jesieni’’. Celem przeglądu była popularyzacja umiejętności recytatorskich, krzewienie postawy szacunku do przyrody, promowanie talentów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Oddział przedszkolny przy SP w Przygodzicach reprezentowała Maja Andraszak recytując wiersz Kingi Kurczek pt. ,,Złota polska jesień’’. Wielkie brawa, dyplom oraz upominki były nagrodą za odwagę i wspaniały występ.  Gratulujemy!

A.M.

 

Pod koniec października br. uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wzięli udział w ogólnopolskiej akcji MEN mającej na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, w szczególności związanych z historią lokalną oraz zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla danej społeczności postaci i wydarzenia.
W akcji uczestniczyli starsi i młodsi uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Odwiedzili oni lokalne miejsca pamięci, a także groby zasłużonych osób znajdujące się na cmentarzu w Przygodzicach, zapalili znicze i odmówili modlitwę za zmarłych. Ponadto, siódmoklasiści i ósmoklasiści mieli dodatkowe i trudniejsze zadanie – musieli sami, według wcześniej podanych wskazówek, odnaleźć groby powstańców wielkopolskich. Wszyscy uczniowie klas IV-VIII zostali zapoznani na lekcjach historii z celem akcji oraz znaczeniem pielęgnowania pamięci o postaciach i wydarzeniach ważnych dla przygodzickiej społeczności.

 A.K.

Dnia 29 października 2019 roku został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Plastyczny "Mail Art - Sztuka Poczty", organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Tematem konkursu był projekt papeterii. Uczniowie z naszej szkoły stworzyli bardzo ciekawe projekty. Nasi uczniowie zostali wyłonieni spośród 250 nadesłanych prac z całego powiatu. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się: Maja Harych z klasy Ib, Klaudia Ryżak z klasy 1a, Julita Nowak (kl. Ia), Natalia Szkudlarz  (kl.IIa), Małgorzata Frątczak (kl.IIa) oraz Damian Pajda z klasy IIb. Nagrodę główną otrzymał Tomasz Sibera z klasy IIa oraz Marta Śmigiel z klasy I. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się na scenie głównej przy MDK w Ostrowie Wlkp. Na początku wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami mogli podziwiać nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe na przygotowanej wcześniej wystawie. Następnie przewodnicząca jury powitała wszystkich uczestników, po czym wręczyła nagrody główne oraz wyróżnienia. W części artystycznej wystąpiły wokalistki oraz tancerki tańca współczesnego z MDK z Ostrowa Wlkp. Wszystkim uczestnikom, a w szczególności osobom nagrodzonym składamy gratulacje i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach!


Uczniowie klasy Ia i Ib realizują w roku szkolnym 2019/2020 program „ Klub Bezpiecznego Puchatka” . Głównym celem programu jest wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. W ramach realizacji programu przeprowadzane są  scenariusze zajęć w trakcie których  uczniowie zapoznają się z definicją bezpieczeństwa, uczą się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole. Wykonują zadania praktyczne, ucząc się zgodnej współpracy w grupie. Zajęcia dostarczają dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w domu i w szkole. Realizując program wspomagamy kształtowanie u dzieci odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczymy adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymaga od uczniów dużego zaangażowania oraz twórczego myślenia. Życzmy im więc powodzenia.

Dnia 24 października br.  w Wysocku Małym odbył sie coroczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla chłopców z klas VII - VIII. Nasza reprezentacja w składzie: Łukasz Lewandowski, Kacper Pacyna, Artur Beker, Marcel Gryglewski, Kacper Jabłoński oraz Jakub Kałużny po rozegraniu czterech emocjonujących meczy zajęła ostatecznie II miejsce. Ulegliśmy w finale jedynie drużynie gospodarzy , która miała większą skuteczność w  rzutach karnych. Warto dodać, że najwięcej bramek w całym turnieju zdobył  nasz zawodnik Artur Beker. Gratulujemy tak udanego występu i już przygotowujemy się na Turniej Piłki Siatkowej.

W miniony piątek, 25 października br., w miejscowości Sośnie odbyło się bardzo ciekawe spotkanie miłośników i pasjonatów historii. Na zaproszenie organizatorów przybyli na nie również przedstawiciele naszej szkoły. III seminarium pt. „Bliżej historii”  zaszczycili swoją obecnością znakomici prelegenci: prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Artur Błażejewski (Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), który wygłosił słowo wstępne. Tematyka wykładów obejmowała kwestie ogólne związane z demokracją, a także historią regionalną oraz badaniami archeologicznymi w dorzeczu górnej Baryczy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, nauczyciele oraz młodzież szkolna i pasjonaci historii.

A.K.

Dzień 22 października jest zapisany w kalendarzu jako „Dzień św. Jana Pawła II”. W tym roku właśnie 22.10, we wtorek, odbył się XIII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Młodzi w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”. Uczestniczyło w nim 30 solistów i zespołów ze szkół podstawowych oraz prawie tyle samo przedstawicieli szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentował zespół wokalny składający się z 21 dziewcząt klas VI-VIII. Pod opieką p. Donaty Mróz i p. Patrycji Sołtysiak przygotowały one piosenkę „Przyjdź jak deszcz” Agnieszki Gorączkowskiej. Choć nie udało się zdobyć nagrody, warto zauważyć, że dziewczęta zaprezentowały się bardzo ładnie. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie – podziękowania. W czasie obrad jurorów konkursu wystąpiła „drobna, wrażliwa kobietka” z gitarą o niezwykłym głosie - Dorota Osińska, aktorka i piosenkarka, gość tegorocznego przeglądu. Jej koncert napełnił słuchaczy optymizmem i pozytywnymi wrażeniami.  

D.M.

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Przygodzicach

ul. Wysocka 2
63-421 Przygodzice

NIP: 622-22-38-432
Kontakt ze szkołą:

tel./fax. 62-592 70 05
e-mail: spprzygodzice@poczta.fm

mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies