1 33 22

Szanowni Rodzice!
Od 24 lutego rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 13 marca 2020 r.
Zapraszamy!

Na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach  będą przyjmowane dzieci:
na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tutejszym oddziale przedszkolnym (złożenie deklaracji do dnia 14 lutego 2020 r.)
oraz
na wniosek rodziców dzieci urodzonych w roku 2014 zamieszkałych w Przygodzicach i na terenie Gminy Przygodzice w pierwszej kolejności oraz młodszych (5 latki)

Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.  1148 ze zm.) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017

Zapisy od dnia 24 lutego do dnia 13 marca 2020r.


Wzory wniosków do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach  www.zsprzygodzice.blink.pl
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego w miejscowej Szkole, tj. złożeniem wniosku, dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie Szkoły.


Szczegółowy harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego


Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej


Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017  r. poz.  59) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.


Szanowni Rodzice !

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, tj. w Przygodzicach do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać od 24 lutego do 13 marca 2020 r.
Od 16 marca rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.
 
Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.


Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:
1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonychUchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.
 

Na stronie szkoły i w sekretariacie do pobrania:
 
Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej


Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły


Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Przygodzicach

ul. Wysocka 2
63-421 Przygodzice

NIP: 622-22-38-432
Kontakt ze szkołą:

tel./fax. 62-592 70 05
e-mail: spprzygodzice@poczta.fm

mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies