1 33 22

Początki istnienia szkoły nie są dokładnie znane. Jednak już w 1847r. w Przygodzicach działała Publiczna Szkoła Powszechna z siedzibą przy ul. Wrocławskiej.

Przypuszczalnie od roku 1882 nauczycielem w istniejącej już prawie 40 lat szkole był Tomasz Droszcz, który od roku 1932 pełnił funkcję kierownika. W roku 1902, podobnie jak w całej Wielkopolsce, miał miejsce strajk szkolny.
 W latach 1906-1913 w szkole powszechnej uczył się Jan Mertka, pierwszy poległy powstaniec wielkopolski. Do sześcioklasowej szkoły o 4 izbach lekcyjnych w roku 1939 uczęszczało ok. 100 dzieci z Przygodzic. Wówczas w szkole nauczało 4 nauczycieli, a kierownikiem szkoły był w tym czasie nauczyciel-Marian Kowalski, który w roku 1942 został zamordowany w Oświęcimiu-Brzezince. Wiosną 1945 roku, po blisko sześcioletniej przerwie spowodowanej okupacją hitlerowską, ponownie rozpoczęto naukę – tym razem już w szkole podstawowej.
Kierowanie placówką do której uczęszczało w tym czasie kilkadziesiąt uczniów, należało do Franciszka Wittka. Z jego inicjatywy uruchomiono szkołę dla młodzieży niepodlegającej obowiązkowi szkolnemu. W szkole tej, w skróconym czasie realizowano materiał z 7 klas szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w niezniszczonym budynku szkoły. W maju 1946r. Franciszek Wittek utworzył pierwszą w powiecie ostrowskim bibliotekę publiczną.
W ramach akcji „ 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego” wybudowano w 1963r. nową szkołę wyposażoną w potrzebny sprzęt do nauczania i 6 izb lekcyjnych. W budynku nowej szkoły mieściło się również przedszkole. W latach 1978-1979 dokonano w czynie społecznym modernizacji budynku.

W latach 1982-1986 mieszkańcy Przygodzic wspólnie z władzami oświatowymi rozbudowali szkołę oddając do użytku dodatkowe sale lekcyjne, hol dydaktyczny i pokój nauczycielski.
Z dniem 01.09.2003r. na podstawie aktu założycielskiego do życia został powołany Zespół Szkół w skład którego weszły:
- Szkoła Podstawowa w Przygodzicach ul.Wysocka 2
- Gimnazjum w Przygodzicach ul.PTR 7

W roku 2015 wybudowano salę widowiskowo-sportową wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i holem. W 2018r. klasy gimnazjalne zostały ponownie włączone do Szkoły Podstawowej. 8 listopada Szkole Podstawowej w Przygodzicach nadano imię Orła Białego i ufundowano sztandar. O nadanie imienia szkole wnioskowała Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Rada Pedagogiczna z dyr. Anną Zydorowicz.

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Przygodzicach

ul. Wysocka 2
63-421 Przygodzice

NIP: 622-22-38-432
Kontakt ze szkołą:

tel./fax. 62-592 70 05
e-mail: spprzygodzice@poczta.fm

mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies