1 33 22

Szkoła promująca zdrowie, to szkoła, która  szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, rodziców jak całej społeczności lokalnej.

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie.

Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.

 

Pragniemy, aby nasza szkoła była:

  • miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się,
  • miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia,
  • miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć,
  • miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

Nasza placówka  od wielu już lat podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Wszyscy pracownicy szkoły, zarówno kadra pedagogiczna jak i administracja oraz obsługa wspierają rozwój swoich podopiecznych zwracając szczególną uwagę na edukację zdrowotną będącą elementem nauczania i wychowania, edukację obejmującą wymiary charakterystyczne dla SzPZ.  Dlatego postanowiliśmy w  bieżącym roku szkolnym 2012 / 2013 przystąpić do Projektu Szkoła Promująca Zdrowie i ubiegać się o przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 „Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.  
Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.
Od roku szkolnego 2017/2018 wszystkie szkoły podstawowe mogą brać udział udziału w nowym „Programie dla szkół”, dzięki któremu dzieci rozpoczynając naukę w szkole podstawowej będą uczyły się prawidłowych nawyków żywieniowych, a w szczególności poznawały walory diety bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.
W nowym programie szkolnym mogą uczestniczyć dzieci  z  klas I–V szkół podstawowych.
W roku szkolnym 2017/2018 program obejmuje ok. 1,8 mln uczniów. Dzieci będą otrzymywały bezpłatnie, kilka razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym, owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego będą im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone:
•    owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki,
•    mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.
 Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci samo udostępnianie im produktów nie wystarczy. Dlatego dzieci będą uczestniczyły w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych  zgodnie z wytycznymi MEN przez szkoły, a mającymi na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.  

Działania promocyjne  polegają na prowadzeniu kampanii informacyjnej skierowanej do dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”, ich rodziców oraz ogółu społeczeństwa. Celem tych działań jest zwiększenie rozpoznawalności Programu, a także kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.
Tegoroczna ogólnopolska kampania, zrealizowana  pod hasłem „Pamiętnik Chrumasa”, zachęcała do przygotowywania i spożywania posiłków bogatych w owoce, warzywa, mleko i ich przetwory, celebrowania drugiego śniadania w szkole, jak również budowania trwałych relacji rodzic – dziecko poprzez wspólne spędzanie czasu.


www.pamietnikchrumasa.pl

www.programdlaszkol.org

https://www.youtube.com/watch?v=Wh0kGf_4Y64

https://www.youtube.com/watch?v=s_GtVWsLons

https://www.youtube.com/watch?v=YqD8WXHMxBQ

https://www.youtube.com/watch?v=bC8uZ_AvPNk

https://www.youtube.com/watch?v=gcmt-YsYWm0

 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZA ROK 2012/13

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GIMNAZJUM ZA ROK 2012/13

 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZA ROK 2013/14

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GIMNAZJUM ZA ROK 2013/14

 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZA ROK 2014/15

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GIMNAZJUM ZA ROK 2014/15

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Przygodzicach

ul. Wysocka 2
63-421 Przygodzice

NIP: 622-22-38-432
Kontakt ze szkołą:

tel./fax. 62-592 70 05
e-mail: spprzygodzice@poczta.fm

mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies